Sektöre Genel Bakış

Dünya Ticareti

İhracat

Dünya hazır giyim ticaretinin %2,14’ünü oluşturan bebek giyim ticaretinin büyük bir kısmını pamuktan bebek giyim eşyası ve aksesuarları oluşturmaktadır. 2014 yılında 10 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen dünya bebek giyim ihracatında örme bebek giyim eşyalarının %60,1 pay ile öne çıktığı görülmektedir.

İthalat

10,3 milyar Dolar değerindeki dünya bebek giyim ithalatının %71,4’ünü örme bebek giyim eşyaları, %28,7’sini ise örülmemiş bebek giyim eşyası ve aksesuarları oluşturmaktadır. Dünya bebek giyim ithalatında başlıca ülkeler ise ABD (%23,5), İngiltere (%8,4), Fransa (%8), Almanya (%6) ve İspanya’dır. (%4,8).

Türkiye'de Üretim

Tekstil ve hazır giyim sektörü, gayri safi yurt içi hasıla, imalat sanayi ve sanayi üretimindeki pay, ihracat, ekonomiye sağladığı net döviz girdisi, istihdam ve yatırım gibi makro-ekonomik büyüklükler açısından Türkiye’nin en önemli sektörlerindendir. Türkiye, dünyanın 8. büyük hazır giyim ihracatçısıdır.

Türkiye dünyanın önemli pamuk üreticilerinden biri olması sebebiyle, bebek giyim ticaretinin temelini oluşturan pamuktan örme ve örülmemiş bebek eşyaları ve aksesuarları üretiminde doğal bir rekabet avantajına sahiptir. Sektörün esnek üretim yapısı sayesinde değişen ihtiyaçlara rahatlıkla uyum sağlanabilmektedir. Son yıllarda sağlığa zarar vermeyen maddelerden ve organik pamuktan üretilmiş bebek giyim eşyalarının üretimi de artmaktadır. Sektörün en büyük eksikliği olan tasarım yetersizliğinin ise bilgisayar destekli tasarım modelleri ve kalifiye personel kullanımı sayesinde ilerleyen yıllarda aşılması mümkün görülmektedir.

Türkiye'nin Dış Ticareti

İhracat

2010 yılında 118.5 milyon Dolar seviyeye ulaşan bebek giyim ihracatımız, 2013 yılına kadar artışını sürdürerek 196.9 milyon Dolar’a yükselmiştir. 2014 yılında yeniden yükselişe geçen sektör ihracatı 2015 yılında %4,7 artış ile 231.1 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir

Türkiye’nin 2015 yılı toplam bebek giyim ihracatının %62,5’ini oluşturan örme bebek giyim eşyası içinde pamuktan bebek giyim eşyası %85,7 paya sahip olup, toplam bebek giyim ihracatının da %53,6’sını oluşturmaktadır.

İthalat

2003 yılından bu yana düzenli biçimde artan bebek giyim ithalatımız 2012 yılında %12,2 azalış ile 47 milyon Dolar, 2013 yılında ise %34,4 artış ile 63,2 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılında ise %8,6 artış ile 68,6 milyon Dolara yükselen sektör ihracatı, 2015 yılında 68,9 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye’nin 2013 yılı toplam bebek giyim eşyası ithalatının %68,9’unu oluşturan örme bebek giyim eşyası içinde pamuktan bebek giyim eşyasının payı %93,4’tür. Bu ürün grubu toplam bebek giyim ithalatının da %64,4’ünü oluşturmuştur.

 

Kaynak:https://www.ekonomi.gov.tr/