Informa AllSecure, COVID-19 döneminde Informa organizasyonlarında uygulanmakta olan sağlık ve güvenlik standartlarının iyileştirilmesine yönelik benimsemiş olduğumuz bir yaklaşımdır.

Güvenliğinizi Etkinliklerimizin Odağına Yerleştirdik

İstanbul Kids Fashion, Informa’nın AllSecure sağlık ve güvenlik standardına göre düzenlenecektir.

Dünyanın önde gelen etkinliklerinin organizatörü olan Informa, etkinliklerinde en üst düzeyde hijyen ve güvenlik sağlamak üzere, herkese güvenli ve kontrollü bir ortamda oldukları güvencesini veren bir dizi ayrıntılı ve geliştirilmiş önlem geliştirmiştir.

Etkinliğimize katıldığınızda, sağlık ve güvenliğin bir öncelik olduğunu ve herkesin güvenli, hijyenik, verimli ve yüksek kaliteli bir organize etkinlik deneyiminden yararlanabilmesini sağlamak için bir dizi önlemin alınmış olduğunu bekleyebilirsiniz.

Tüm Informa etkinlikleri ilk etapta resmi hükümet ve devlet otoritesinin tavsiyelerine ve bunun yanında fuar alanına  veya lokasyona özgü düzenlemelere göre yürütülecektir. Ayrıca, tüm Informa etkinliklerinde “Informa AllSecure 10 Ana Kuralı"na uyulacaktır. Uygulanabilir ve mümkün olan her yerde, etkinliklerimizde ayrıca “Informa AllSecure Rehberi”nde açıklanan daha kapsamlı standartlar ve yönergeler de uygulanacaktır.

Informa AllSecure 10 Ana Kuralı

Temizlik ve Hijyen


1. Geliştirilmiş Temizlik

Tüm etkinlikler öncesinde, etkinlik sırasında ve sonrasında gelişmiş, derinlemesine temizlik yapılacak, en yüksek hijyen ve temizlik standartlarını sağlamak için fuar alanıyla birlikte çalışılacaktır. Etkinlik süresince, kapı kolları, tuvaletler ve yeme içme alanları gibi sık dokunulan alanlara odaklanarak sürekli sterilizasyon yapılacaktır.

2. Kişisel Hijyen

Tüm etkinliklerde, fuar alanında ilave el yıkama noktaları ve el dezenfeksiyon istasyonları sunulacak, tüm katılımcılar düzenli olarak ellerini yıkamaya ve dezenfekte etmeye teşvik edilecektir.

Fiziksel Mesafe


3. Temassız Kayıt

Tüm etkinliklerde online kayıt olanağı da dahil olmak üzere, katılımcılar ve ziyaretçiler için temassız kayıt yapılmasını kolaylaştıran bir sistem kullanılacaktır.

4. Fiziksel İletişim

Tüm etkinliklerde katılımcı ve ziyaretçilerden el sıkışma ve sarılma gibi fiziksel temastan kaçınmaları istenecek, iş ortaklarını selamlamak için alternatif yollar teşvik edilecektir. Kartvizitler ve satış broşürleri gibi basılı materyallerin kullanılması yerine dijital alternatifler önerilecektir.

5. Fiziksel Mesafe

Tüm etkinliklerde katılımcı ve ziyaretçi yoğunluğu, devlet otoritelerinin tavsiyelerine uygun olarak korunacaktır. Herhangi bir direktif olmaması durumunda ise, minimum 1-1.5 metre önerilmektedir. Bu, fuar öncesi katılımcılarla ve ziyaretçilerle iletişim, fuar alanı etrafında tek taraflı bir trafik sistemi, kademeli giriş zamanları, fuar alanında yönlendirmeler zemin işaretleri ve tesis içi sosyal mesafe elçileri gibi bir veya daha fazla kontrol önlemi ile yönetilecektir.

6. Yiyecek ve İçecek İstasyonları

Tüm fuar ekipleri, en yüksek gıda güvenliği standartlarını uygulamak için fuar alanı ile yakınen çalışacak, self servis büfelerini en aza indirerek önceden paketlenmiş gıda seçeneklerini tercih edeceklerdir. Herhangi bir sıra olması bekleniyorsa, sosyal mesafe, yer işaretleri ve ilgili yönlendirmelerle korunacaktır.

Tespit ve Koruma


7. Kişisel Korunma Ekipmanları (KKE)

Tüm etkinliklerde katılımcılardan girişte yüz maskesi takmaları istenecektir. Eldivenler ve göz maskeleri gibi diğer KKE malzemeleri katılımcılar ve personel tarafından gerektiğinde hükümet ve sağlık otoritelerinin tavsiyelerine uygun olarak kullanılacaktır.

8. İlk Yardım

Tüm etkinliklerde gereken niteliğe sahip bir ilk yardım görevlisine ve mümkünse ayrı bir karantina alanına erişim olacaktır. Katılımcılardan kendilerini iyi hissetmiyorlarsa katılmamaları istenecek ve ekipler COVID-19 semptomları sergileyen kişileri saptama ve yönetme konusunda sağlık otoritelerinin tavsiyelerini takip edeceklerdir.

9. Sağlık Taraması

Tüm etkinliklerde katılımcıların taranmasıyla ilgili olarak sağlık otoritelerinin tavsiyelerine uyulacaktır. Bu sürece termal tarama veya başka bir tarama yöntemiyle girişte herkesin ateşini ölçmek de dahil olabilir.

10. İzleme ve İletişim

Gerekli olması durumunda, gizlilikle ilgili devlet düzenlemelerine tabi olarak, etkinliklerimizde katılımcıları takip etmek ve iletişim kurmak için yetkililerle işbirliği yapacağız.

Informa AllSecure Sıkça Sorular Sorular

Informa AllSecure, COVID-19 döneminde Informa organizasyonlarında uygulanmakta olan sağlık ve güvenlik standartlarının iyileştirilmesine yönelik benimsemiş olduğumuz bir yaklaşımdır.

Fuar katılımcılarından, konuşmacılara, ziyaretçilerden gazetecilere kadar fuara gelen herkes yeni bağlantılar kurmak, öğrenmek ve yeni iş fırsatları elde etmek ve bunları daha etkin ve güvenli şekilde yapabilmek amacıyla gelmektedirler.

Informa AllSecure’u teşkil eden standartlar ve uygulamalar, her Informa organizasyonunda en yüksek güvenlik, hijyen, temizlik ve kalite standartlarını sağlama çabamızın bir kanıtı olarak tasarlanmıştır.

Informa AllSecure, All Secure adı verilen bir dizi fuar endüstrisi standardı temelinde geliştirilmiştir. 

All Secure sektör standartları aralarında; sektör birlikleri UFI, AEO ve SISO, fuar organizasyon firması Informa, Reed Exhibitions ve Clarion, bir dizi fuar alanı ve tedarikçilerin bulunduğu bir çalışma grubu tarafından ve sağlık otoriteleri, hükümet birimleri ve yerel otoritelerden katkı ile geliştirilmiştir. 

Informa AllSecure bütün bu sektörel All Secure standartlarının Informa fuarlarına uygulanış biçimidir.

Bu organizasyonda sağlık ve güvenliğin bizim için bir öncelik olduğunu ve katılan herkesin güvenli, hijyenik, üretken ve yüksek kaliteli bir organizasyon tecrübe etmesini sağlamak amacıyla bir dizi tedbirlerin alınmış olduğunu göreceksiniz.  

Başlangıç noktası olarak, Informa AllSecure hükümet yönergeleri veya resmî otoritelerin yönergelerine ve de aynı zamanda fuar alanına özel düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Buna ilave olarak, bütün Informa AllSecure fuarları, gerekli ve uygulanabilir olan yerlerde ilave tedbirlerin yanında; hijyen, sosyal mesafe ve koruma&tespit konularına odaklanan on önemli kurala uygun düzenlenecektir. 

Tüm etkinliklerimiz minimum olarak Informa AllSecure kapsamında yer alan  Temizlik ve Hijyen, Fiziksel Mesafe ve Tespit ve Koruma konularının yer aldığı on temel önlem ile birlikte hükmetin ve yerel otoritelerin alana özel almış olduğu önlemler de alınacaktır. 

Belirli bir etkinlikte uygulanan önlemlerin ayrıntıları için etkinliğin web sitesine bakın veya doğrudan etkinlik ekibiyle iletişim kurun. Ayrıntılar ayrıca kayıt veya rezervasyon ile ilgili etkinlik materyallerine dahil edilecektir.

Ev dışında hiç bir ortam hiç bir zaman %100 güvenli olamamaktadır. 

Informa fuarları gibi kontrollü organizasyonlarda Informa AllSecure vasıtası ile fuara katılan herkesin sağlık ve güvenliğini bir öncelik haline getiren bir dizi çok kapsamlı iyileştirilmiş standartları devreye almış bulunmaktayız.

Fuar sırasında ve sonrasında geliştirilmiş derin temizlik, temassız kayıt işlemleri, sosyal mesafe ve kalabalık yönetimi ve de aynı zamanda tarama ve koruyucu ekipmanların kullanımı gibi yöntemlerle güvenlik, hijyen ve temizlik anlamında en yüksek standartları sunmayı ve COVID-19 sonrasında müşterilerimizin, ortaklarımızın ve çalışanlarımızın etkin, güvenli ve güven duyarak yeni bağlantılar kurması, yeni bilgiler edinmesini ve daha etkili bir şekilde iş yapmasını sağlayabilmeyi amaçlıyoruz.