Team Members

Brand

Hatiec Dinçer
Hatice Dinçer
Brand Director

Marketing

Aslı Konurbay
Aslı Konurbay
Marketing Executive

Sales

semih etyemez
Semih Etmeyez
Account Manager