Sektöre Genel Bakış

Fırsatlar Ülkesi  - Türkiye

2012 sonu itibariyle Türkiye nüfusunun yaklaşık %30’unu 0-17 yaş arası çocuklar oluşturmaktadır. Avrupa’da bu oran %19’larda kalıyor. Türkiye’de her yıl yaklaşık 1 milyon 250 bin bebek doğmakta, bu da saatte ortalama 160 bebeğe denk gelmektedir. En az bir çocuğu olan hane halkı sayısı toplam hane sayısının %54,2’sidir.

Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de aileler bebek başına, 2 yaşına kadar aylık ortalama 60$ - 70$ , yıllık 720$ - 840$ harcama yapılmaktadır. Bilinç düzeyinin yükselmesi anne babaları, çocuklarını daha sağlıklı büyütme isteği ile yeni ürün ve hizmet arayışına itmektedir. Diğer taraftan da her alanda dünya ortalamasının altında seyreden Türkiye’deki bebek başına harcama tutarlarının çok yüksek potansiyel barındırması yerli ve yabancı şirketleri pazara çekmektedir.


Sektöre Bakış

Türkiye hazır giyim konusunda dünyanın 7., Avrupa’nın 2. büyük tedarikçisidir.

Bebek ve Çocuk Hazır giyimde en çok tercih edilen hammadde olan pamuk üretiminde dünyada 5. sırada yer alan Türkiye aynı zamanda organik pamuk üretiminde de yüksek kalite standartlarında son teknolojileri kullanması, yaratıcı dizaynlar yapması ve çalışanların bilgi birikimi, yeteneği sayesinde önemli bir rol oynamaktadır. Buna ilave olarak esnek üretim imkanı sayesinde müşteri isteklerine hızlı bir biçimde cevap verebilmektedir.
Üreticilerin çoğu Bursa, İstanbul, Denizli ve İzmir’de kurulu olup, ülke genelinde 4.000’den fazla üretim atölyesinde 60.000’den fazla kişi istihdam edilmektedir.
2012 yılında en fazla ihracat yapılan ülke %20 pay ile Almanya’dır. Almanya’yı sırasıyla İngiltere, İspanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika, Rusya, İsveç, Danimarka takip etmektedir. Diğer sektörlerle karşılaştırıldığında 3 - 5 kat daha hızlı büyüyen bebek - çocuk pazarı Türkiye ekonomisi içerisinde her geçen gün payını arttırmaktadır. 

Top