Team Members

Brand

Hatiec Dinçer
Hatice Dinçer
Brand Director

Marketing

Aslı Konurbay
Aslı Konurbay
Merketing Executive

Sales

semih etyemez
Semih Etmeyez
Account Manager